Menu
  • A
  • A
  • A
Vyhledávání
Úvod » Poskytovatelé služeb » Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. - sociální služba

Nejste sami - mobilní hospic, z.ú. Odlehčovací služba - sociální služba

Poslání a cíle služby

Posláním Nejste sami – odlehčovací služby je zastoupit pečující osobu po dobu nezbytně nutnou a umožnit tak, aby tento čas využil pečující k odpočinku, regeneraci, vyřízení svých osobních záležitostí. Odlehčovací služba umožní pečujícím osobám zvládnout dlouhodobě péči o klienta s těžkým až terminálním onemocněním v domácím prostředí. Usnadňuje rodině a jejím blízkým prožití obtížného životního období. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta, tedy doma na území Olomouckého kraje (dojezdová vzdálenost 40 km od Olomouce).

Cíle: Předejít vyčerpání pečující osoby jak psychickému, tak fyzickému. Umožnit klientovi zůstat v přirozeném domácím prostředí. Zvládnout obtížnou životní situaci bez narušení sociálních vazeb.
Popis a další informace: Odlehčovací služba předchází vyčerpání pečující osoby, a to jak psychickému, tak fyzickému. Dopřává pečujícímu odpočinku a umožňuje klientovi zůstat v přirozeném domácím prostředí se svojí rodinou. Odlehčovací služby jsou „Nejste sami – mobilním hospicem“ poskytovány rodinám, které se v domácím prostředí starají o svého blízkého a na určitý čas potřebují v celodenní péči vystřídat a dopřát si odpočinek; rodinám, které dlouhodobě pečují o těžce nemocného a ocenily by, kdyby jim někdo pomohl při osobní hygieně, rozptýlení nemocného, s podáváním jídla nebo oblékáním; kdyby je v případě neodkladné nutnosti vyřídit si osobní záležitosti někdo při péči zastoupil.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZA ÚHRADU A JE MOŽNO JI HRADIT Z PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

Cílová skupinaSenioři, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež
Forma poskytováníTerénní
Životní situaceDěti a mládež, zdravotní znevýhodnění, pacient v domácnosti, pacient v terminálním stádiu onemocnění
Potřebuji řešitPéče o seniory v domácím prostředí, péče o nemocné děti v domácím prostředí
Aktuální témataSenioři, pacient v domácím prostředí, rodina, zdravotní znevýhodnění
Bezbariérový přístupAno
KapacitaDenní 4-5 klientů
Provozní dobaPo-Pá 7:00 - 15:30 (lze domluvit i jiné časy služby)

Komu je služba určená

Cílovou skupinou jsou klienti se sníženou soběstačností z důvodů zdravotního postižení, v důsledku vážné nemoci či nemoci v terminálním stádiu, kteří jsou zcela nebo částečně odkázáni na péči druhé osoby. Osoby s jiným zdravotním postižením. Děti od 3 let věku, dospělí bez omezení věku.

Popis a další informace

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podpora pomoc při podání jídla, pití, oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházka, pobyt venku, doprovod k lékaři, do obchodu, k přátelům), sociálně terapeutické činnosti (rozvíjení dovedností paměti, tematické povídání), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí (doprovod na úřad, pomoc s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek pomoci, informace o jiných službách a možnostech), aktivizační činnosti (hraní společenských her, předčítání), poskytování základního sociálního poradenství.
Je zde přímá návaznost na již zaregistrované služby Nejste sami – mobilní hospic,z.ú., a to mobilní specializovaná paliativní péče a odborné sociální poradenství.

nejste-sami-10

Pracovník v sociálních službách

Mobil: +420 703 134 603

E-mail: bilkova@nejstesami.eu

Web: www.nejstesami.eu

Adresa

Stupkova 18, 779 00 Olomouc

Fotogalerie

nejste-sami-9
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. souhlasím