Menu
  • A
  • A
  • A
Vyhledávání
Úvod » Užitečné kontakty » Poradny a linky pomoci

Linky pomoci

Chat E-Linky

Web: www.elinka.iporadna.cz

Chat E-linky umožňuje kontakt s pracovníky linek důvěry. Funguje na podobném principu jako linky důvěry, kontakt s odborníky nicméně není telefonický, ale probíhá formou "chatu". V otevřené místnosti budete pouze Vy a pracovník linky důvěry.
E-linka je realizována ve spolupráci s Olomouckou linkou důvěry, Linkou důvěry Dětského krizového centra, Linkou bezpečí, Linkou důvěry STŘED, Linkou důvěry Ostrava, Linkou EDA, Rodičovskou linkou, Linkou proFem a SOS centrem. Chat Linky důvěry Dětského krizového centra je určen nejen dětem, ale i dospělým.

proFem

Provozní doba: všední den 9:00 – 15:00
Telefon: +420 608 222 277, +420 774 433 034

Posláním je poskytování poradenství a další přímé podpory osobám ohroženým domácím, sexuálním násilím či jinou formou násilí. Naše služby jsou určeny dospělým osobám, které se potýkají s násilím v blízkých vztazích či se sexuálním násilím v jakékoli podobě. Dále se na nás mohou obrátit osoby, které se o násilí dozví ve svém okolí nebo pomáhající profesionálové, kteří se dostanou do kontaktu s oběťmi domácího či sexuálního násilí.

Linka bezpečí

Provozní doba: Nonstop
Telefon: 116 111

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů. Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. Zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let.

Rodičovská linka

Provozní doba: Pondělí – čtvrtek 13:00 – 19:00, pátek 9:00 - 15:00
Telefon: +420 606 021 021 (O2 operátor)
E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz

Z celé ČR se na nás mohou obrátit rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízíme krizovou pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Bílý kruh bezpečí

Provozní doba: Nonstop
Telefon: 116 006

Linka telefonické krizové pomoci je Vám k dispozici v nepřetržitém provozu. Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Dona linka

Provozní doba: Nonstop
Telefon: 251 511 313

Telefonická krizová pomoc osobám ohroženým domácím násilím v nepřetržitém provozu. Pomáhá každému, kdo se cítí být ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Pomáhá i profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvotního či opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím.

Linka vzkaz domů

Provozní doba: 8:00 - 22:00 hod. každý den i ve svátek
Telefon: 800 111 113

Linka je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohou dovolat zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.
Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.

Linka pro ženy a dívky

Provozní doba: Pondělí, středa a pátek 8:00 - 20:00 hod.
Telefon: +420 603 210 999

Linka nabízí pomoc ženám a dívkám v obtížných životních situacích, které z nějakého důvodu nemohou nebo se obávají navštívit poradnu osobně. Na lince je v pohotovosti tým našich pracovnic, které se pravidelně střídají, aby tak byla vždy k dispozici odborná pomoc.

Senior telefon

Telefon: 800 157 157
E-mail: seniortelefon@zivot90.cz

Sociální služba poskytuje NEPŘETRŽITOU, BEZPLATNOU TELEFONICKOU KRIZOVOU POMOC seniorům, za účelem poskytnutí podpory a pomoci k zvládnutí krizové situace vlastními silami a dosažení předkrizové úrovně.

Poradny

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Detašované pracoviště: Litovel – ZŠ, DD a ŠJ Litovel, Palackého 938

Telefon: +420 585 221 045, +420 585 224 573
E-mail: ppp@ppp-olomouc.cz
Web: ppp-olomouc.cz

Nabízíme pomoc zejména při řešení výukových a výchovných potíží, zahrnujících specifické poruchy učení a chování, poruchy autistického spektra, mentální postižení, tělesné postižení, smyslové postižení, při posouzení školní zralosti, s výběrem vhodné SŠ, při řešení sociálně patologických jevů s péčí o mimořádně nadané žáky.

Poradna pro rodinu Olomouc

Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc (budova Střediska sociální prevence Olomouc)

Telefon: +420 585 413 540, +420 731 447 451
E-mail: ppr.olomouc@ssp-ol.cz
Web: ssp-ol.cz

Ke konzultaci není potřeba žádné doporučení, stačí si telefonicky, osobně nebo mailem domluvit konzultační hodinu. Pracovní tým tvoří tři psychologové – manželští a rodinní poradci a jedna sociální pracovnice.

Poradna pro ženy a dívky

Wurmova 7, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 603 460 621, +420 731 749 783
E-mail: olomouc@poradnaprozeny.cz
Web: olomouc.poradnaprozeny.net

Nabízíme podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

Speciální pedagogické centrum pro zrakově postižené (při škole prof. Vejdovského)

Tomkova 42, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 581 580 932, +420 581 580 933, +420 774 129 345
E-mail: spc@szmsvejdovskeho.cz
Web: www.szmsvejdovskeho.cz

Poradna Bílého kruhu bezpečí Olomouc

Švermova 1, 772 00 Olomouc

Telefon: +420 585 423 857, +420 732 700 533
E-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
Web: www.bkb.cz

Osobní příjem bez objednání v úterý 16–18 hodin.
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. souhlasím